• slajd-nr1.png
  • slajd nr2.png
  • slajd nr3.png

Poradnia powstała z myślą o pacjentach, którzy chcą zmienić swój styl życia oraz sposób odżywiania się.

Głównym założeniem pracy z pacjentem jest trwałe ukształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i skuteczne wykorzystanie ich w życiu codziennym.

Ideą Poradni jest sentencja „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.” (Hipokrates)