Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny weryfikujący upodobania żywieniowe, problemy zdrowotne oraz  ewentualnie współistniejące choroby pacjenta.
Ponad to, zostanie przeprowadzona analiza składu ciała (BIA) urządzeniem INBODY 120. Przewidywany czas trwania wizyty to 60-75 minut.

 

Przed wizytą, proszę o wypełnienie dzienniczka bieżącego notowania (klik). Można go wydrukować lub ewentualnie przygotować własną pisemną rozpiskę, stosując się do wytycznych uwzględnionych w dzienniczku 24 godzinnym.

 

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy sposobu odżywiania pacjenta, na pierwszą wizytę wskazane jest przyniesienie badań laboratoryjnych (nie starszych niż pół roku) takich jak: morfologia krwi, lipidogram, TSH, glukoza oraz spis wszystkich przyjmowanych leków i suplementów diety.

 

Aby pomiar analizy składu ciała był prawidłowy, należy odpowiednio przygotować się do pierwszej wizyty, a mianowicie nie należy:

1.      wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych przez około 12 godzin,

2.      spożywać jakichkolwiek napojów/pokarmów przez około 2 - 3 godziny,

3.      spożywać alkoholu przez 48 godzin.

 

UWAGA – WAŻNE!

Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej oraz wody w organizmie nie może być przeprowadzany u osób:

1.     z wszczepionym rozrusznikiem serca,

2.  z urządzeniami w jamie brzusznej 

3.     kobiet podczas miesiączki i w ciąży,

4.     osób z padaczką.

 

U tych osób wykonywany jest tylko pomiar masy ciała. Pomiar odbywa się w ubraniu, ale na bosych stopach.